Afslanken – Gewichtsbeheersing – Blijvend slank

Aandacht voor het lichaamsgewicht blijft ons allemaal van tijd tot tijd bezighouden. We praten met elkaar over afslanken en ondernemen individuele, of soms in groepen, pogingen om van de overtollige kilo’s af te komen en het gewicht te beheersen. Door middel van allerlei afslankmethodes gaat het afslanken voor een langere periode goed, maar vaak strandt de poging na een aantal dagen, weken of maanden. En als we uiteindelijk tevreden zijn met het resultaat dan blijkt de gewichtsbeheersing erg moeilijk te zijn en na verloop van tijd vallen we helaas weer terug in het oude eetpatroon. Een afslankpoging en gewichtsbeheersing is mislukt en het is heel frustrerend dat de overtollige kilo’s weer terugkomen.

Hoe kan het dat afslanken en gewichtsbeheersing zo moeilijk zijn?

Eten en emoties gaan hand in hand. Je kunt eten omdat het je troost of omdat het je ontspant. Het kan ook zijn dat je je moeilijk kunt beheersen of dat je het moeilijk vindt om nee te zeggen als iets aangeboden wordt. Bij al deze voorbeelden is een emotie de bron van het verstoorde eetgedrag en kan deze emotie het afslanken en de gewichtsbeheersing bemoeilijken.

Eten is een onbewuste handeling en ook de bijbehorende emotie is onbewust. De onbewuste emotie is zo sterk dat je al aan het eten bent op het moment dat je denkt dat het eten niet goed voor je is. Het onderbewuste is altijd sneller en krachtiger dan het bewuste. Het onderbewuste zorgt er dus voor dat afslanken en gewichtsbeheersing niet vanzelf zullen gaan, omdat de emotie en de onbewuste handelingen die bij het eten horen al jaren instant gehouden zijn.

Door eerst inzicht te krijgen in de emotie die leidt tot het verstoorde eetgedrag, kan daarna met de cliënt het eetgedrag losgekoppeld worden van de emotie. Waarna een gezond afslank en gewichtsbeheersingsprogramma opgestart wordt.

Tijdens een 6 maanden durend gewichtsbeheersingsprogramma wordt je door Karin (Intense feel good-look amazing) en Corrie (Veerkracht counseling & therapie) begeleid om een gezond eetpatroon aan te leren dat goed is voor lichaam en geest. Met 100% inzet verandert dit gewichtsbeheersingsprogramma je leven.

Gewoontes komen niet plots uit de lucht vallen.

Het zijn eigenlijk ingesleten gedragspatronen. Die gedragspatronen ontwikkel je zonder dat je je er bewust van bent. Je gewoontes ontstaan door dingen regelmatig te doen. Op een bepaald tijdstip, plek, in reactie op een gebeurtenis et cetera. Door de herhaling worden gedragingen op een gegeven moment onderdeel van je doen en laten en dus een gewoonte. Sommige gewoontes leer je (onbewust) al op zeer jonge leeftijd aan, dat geldt zowel voor goede als voor slechte gewoontes. Het is een feit dat er gewoontes zijn die je liever kwijt bent dan rijk. Denk maar aan te weinig bewegen, ongezond eten, roken, altijd en eeuwig te laat komen, nagelbijten, altijd te hard werken, negatief denken, stopwoordjes gebruiken enzovoort, enzovoort. Gewoontes doe je onbewust, het is aangeleerd gedrag. Door hypnose kun je het onbewuste gedrag veranderen.

Therapie met Veerkracht Counseling

In een open gesprek zoeken we samen naar de factoren die jou belemmeren. Die factoren bevinden zich vaak in je onderbewustzijn. Door middel van hypnose leg je contact met dit onderbewustzijn en kun je de belemmeringen een voor een opheffen. Met vragen en suggesties begeleid ik je naar een soort trance, waarin je loskomt van je omgeving en alle aandacht kunt richten op jezelf. Je kunt dat vergelijken met je verliezen in een spannende film of helemaal opgaan in een boek en het is helemaal niet eng. In deze trance ontstaat ruimte om te werken aan de oplossing van het probleem waar je mee gekomen bent. Je houdt daarbij te allen tijde de controle en kunt de trance op elk moment doorbreken.

Hypnotherapie in praktijk

Hypnotherapie is een belangrijk regulier therapeutisch middel,
waarmee zowel lichamelijke als geestelijke gezondheid kan worden bevorderd.